Boomverzorging

Groen [en] Meer heeft binnen haar dienstenpakket ook ruime ervaring met bomen. Denk daarbij aan:

• planten en verplanten van bomen
• boomverzorging en snoeien
• groeiplaatsverbetering
• verwijderen van bomen

groen [ en ] meer