Boomverzorging

Groen [en] Meer heeft binnen haar dienstenpakket ook ruime ervaring met bomen. Denk daarbij aan:

• Planten en verplanten van bomen.
• Boomverzorging en snoeien.
• Groeiplaatsverbetering.
• Verwijderen van bomen.

groen [ en ] meer